باسکول قطارکش به منظور توزین واگن های قطار مورد استفاده قرار می گیرد و نیز برای تضمین دقت در باسکول های قطارکش لازم است تعداد و ابعاد پلتفرم ها بر اساس طول واگن ها، تعداد محورهای مورد استفاده و فواصل آنها طراحی و ارائه گردد. ابعاد و ظرفیت هر پلتفرم بر اساس ابعاد و بار محوری واگن ها، توسط شرکت نیک توزین طراحی می شود.


استقامت مناسب در برابر بارهای دینامیکی با استفاده از ضربه گیرهای مخصوص طولی و عرضی (Longitudinal and Transversal Buffering) که متشکل از میله ها و اهرم های اتصال جهت جلوگیری از لغزش پلتفرم و تأثیر ارتعاشات ناشی از عبور واگن می باشد، تضمین می گردد.


باسکول های قطارکش به دو صورت اشاره شده است، دینامیک (توزین در حال حرکت) و استاتیک (ایستا) قابل ارائه می باشد. باسکول دو منظوره دینامیک/استاتیک نیز به صورت ویژه قابل طراحی است.

سيستم‌های توزين قطار كش دارای انواع مختلفی بوده كه نیز برای انواع نيازهای مشتريان طراحی گرديده كه شامل :

1-  قطار كش چرخ به چرخ

2-  قطار كش محور به محور

3-  قطاركش بوژي به بوژي
4- قطار كش پاتيل كش ريلي مواد يا مايعات

5- قطار كش واگن به واگن

کلیه فعالیت های شرکت نیک توزین مطابق با استانداردهای ایران – اروپا می باشد و ما محصولات خود را مطابق با استانداردهای بین المللی ارائه و  تضمین می نمائیم. این تعهد به منظور توسعه یک فرآیند پیوسته موجب ارائه خدمات بهتر به مشتریان می گردد.