باسکول بی نظیر 150 کیلویی مدل MBH 63 L , MBH 153 L

باسکول 150 کیلویی مدل , MB 151

/
باسکول مدل MB 151 آخرین مدل باسکول 150 کیلویی است که بسیا…
باسکول 300 کیلویی

باسکول 300 کیلویی مدل MB301,MB 303

/
باسکول 300 کیلویی مدل MB301,MB 303 یکی دیگر از مدل های پر کاربردت…

باسکول 600 کیلویی مدل MB 601،MB603

/
باسکول 600 کیلویی مدل MB 601, MB603 طراحی دیگر از گروه نیک تو…
باسکول دامکش بی نظیر 1 تن MD 1000D SB 51

باسکول دامکش 1 تن MB 1000D

/
باسکول دامکش 1 تن MB 1000D در دسته انواع باسکول مناسب برای توزین…

باسکول 1.5 تن مدل MB1501PT ، MB1503PT

/
باسکول 1.5 تن مدل MB 1501PT MB1503PT با نمایشگرSB12 , SB51 , SB53 یکی ا…
باسکول بی نظیر 2 تن مدل MB 2002-1-3 MBH 3

باسکول 2 تن مدل MB 2001-1,3 ,MB2002-1,3

/
باسکول 2 تن مدل MB 2001-1,3-MB2002-1,3 یکی از کاربردی ترین ان…
باسکول دامکش بی نظیر 2 تن MD 1500D MBH 1

باسکول دامکش 2 تن MD 2000D

/
باسکول دامکش در دو ظرفیت با ویژگی های مختلف ارائه می شود. به…
باسکول بی نظیر 4 تن مدل MB 4002-1-3 MBH 3

باسکول 4 تن مدل MB 4001-1,3MB4002-1,3

/
باسکول مدل MB 4001-1,3MB4002-1,3 یکی دیگر از انواع باسکول 4 تن…
باسکول بی نظیر 6 تن مدل MB 6001-1-3 SB 51

باسکول 6 تن مدل MB 6001-1,3-MB6002-1,3

/
باسکول 6 تن مدل MB 6001-1,3 -MB6002-1,3 یکی از مدل های ساده با…

باسکول 10 تن مدل MB 10000-1-3 SB 51

/
باسکول مدل MB 10000-1-3 SB 51، یک باسکول صنعتی با ظرفیت حداکثر 10 تن …